Gelieve de telefonische contacten met de arts zoveel mogelijk te beperken.
Voor uitgebreide medische vragen dient u een afspraak te maken.
Resultaten kunnen uitzonderlijk telefonisch besproken worden, afhankelijk wat er samen met je huisarts werd vastgelegd.