• Je kan een afspraak ten alle tijde online boeken telefonisch (hiervoor kunt u ons secretaresse contacteren tussen 8u-12u). Een huisbezoek kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden aangevraagd voor bedlegerige of palliatieve patiënten. Deze dienen ook tijdig (vóór 10u) telefonisch te worden aangevraagd.
  • Gelieve één afspraak per patiënt te voorzien.
  • Gelieve een afspraak tijdig te annuleren indien verhinderd.
  • Uitgebreide consultaties zoals pre-operatief onderzoek, verzekeringsonderzoek of uitstrijkjes leg je het best telefonisch vast aangezien we hiervoor meer tijd moeten voorzien.
  • Breng steeds je ID-kaart, kids-ID of ISI+ kaart mee naar de consultatie.
  • Voor het invullen van attesten en formulieren is inzage in uw medisch dossier nodig, kom hiervoor dus op afspraak. Er kunnen geen voorschriften afgeleverd worden zonder afspraak. U krijgt telkens voldoende voorschriften mee tot uw volgende controle. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen leggen we een attest of voorschrift klaar.
  • Gelieve voor vernieuwing van voorschriften of een controle bloedafname tijdig uw afspraak in te plannen.