• Je kan een afspraak online boeken of telefonisch (liefst tussen 8u-12u).
  • Gelieve één afspraak per patiënt te voorzien.
  • Gelieve een afspraak tijdig te annuleren indien verhinderd.
  • Uitgebreide consultaties zoals pre-operatief onderzoek, verzekeringsonderzoek of uitstrijkjes leg je het best telefonisch vast aangezien we hiervoor meer tijd moeten voorzien.
  • Breng steeds je ID-kaart, kids-ID of ISI+ kaart mee naar de consultatie.
  • Voorschriften en/of attesten worden tijdens een raadpleging geschreven. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen leggen we een attest en/of voorschrift klaar.
  • We schrijven enkel waarheidsgetrouwe getuigschriften